Papiersammlung in 2022


22.01.2022                   Jürgen/ Pascal
19.02.2022                   Jens/ Hermann Speel
26.03.2022                   Bert / Wolfgang
23.04.2022                   Jens / Ben
21.05.2022                   Stephan Heinen/ Stefan Mingers
25.06.2022                   Dennis / Bernd
30.07.2022                   Manfred / Eberhard
27.08.2022                   René / Manfred
24.09.2022                  Jürgen / Stephan Heinen
22.10.2022                  Philip Mingers/ Joop
19.11.2022                   David/ Dennis
17.12.2022                   Jens/ Wolfgang
?.01.23                         Hermann